Speciální ventilátory

Nabízíme axiální i radiální ventilátory Dalap EX ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu, kde okolní atmosféra může obsahovat plyny, páry a hořlavé látky. Všechny ventilátory do výbušného prostředí mají certifikaci CESI v souladu se směrnicí  ATEX 2014/34/EU.
Dále také dodáváme odstředivé vysokotlaké turbíny (Dalap APC) pro odvod vzduchu a výparů s chemickými a korozivními činidly (kyselina sírová a dusičná, trichlorethylen, benzín atd.)